Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB);  takıntıların, zorlantıların ya da ikisinin birlikte görüldüğü bir hastalıktır.

Takıntılar (Obsesyonlar); Kimi zaman zorla ve istenmeden geliyor gibi yaşanan, çoğu insanda belirgin kaygı ve sıkıntıya neden olan, yineleyici ve sürekli düşünceler, dürtü veya düşlemlerdir. Kişi bu düşüncelere, dürtülere ve düşlemlere aldırmamaya ya da bunları baskılamaya çalışır ya da bunları başka bir düşünce ya da eylemle etkisini azaltmaya çalışır.

Zorlantılar (Kompulsiyonlar); Kişinin takıntısına tepki olarak ya da katı bir biçimde uyulması gereken kurallara göre yapmaya zorlanmış gibi hisettiği yenileyeci davranışlar (el yıkama, düzenleme, denetleyip durma) yada zihinsel eylemler( sayı sayma, sözcükleri sessiz bir biçimde tekrarlama). Bu davranışlar ve zihinsel eylemler,  yaşanan kaygı ve sıkıntıdan korunma ya da bunları azaltma ya da korkulan bir olay ya da durumdan sakınma amacıyla yapılır.

Bu takıntılar ya da zorlantılar kişinin zamanını alır (günde bir saatten fazla) ya da kişinin günlük hayatını etkiler

OKB’nin tedavisinde ilk sıra tedaviler Bilişsel Davranışçı Terapiler ve ilaç tedavileridir. Kliniğimizde Bilişsel Davranışçı Terapi ve ilaç tedavisi başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.