BİRİKTİRME BOZUKLUĞU

İnsanların gerçek değeri ne olursa olsun, sahip olduklarını elden çıkarmakta ya da onlarla ilişkisini kesmekte sürekli olarak güçlük çekme durumuna biriktirme bozukluğu denir. Bu kişiler söz konusu eşyaları elden çıkarmanın yaratacağı sıkıntıya katlanmakta zorluk yaşar. Sahip olduklarını elden çıkarma korkusu bu eşyaların zamanla birikmesine yol açar. Yaşadığı alanları kaplar, ortalığa yığılır ve büyük ölçüde kullanım amacından uzaklaşır. Yaşam alanlarında yığılma yoksa başka birileri bunu engelliyor ya da azaltıyordur. Biriktirme zamanla kişinin hayatının merkezi olur. Biriktirme bozukluğu tedavisi olan bir hastalıktır.

Obsesif (Takıntı) Kompulsif (Zorlantı) Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB);  takıntıların, zorlantıların ya da ikisinin birlikte görüldüğü bir hastalıktır.

Takıntılar (Obsesyonlar); Kimi zaman zorla ve istenmeden geliyor gibi yaşanan, çoğu insanda belirgin kaygı ve sıkıntıya neden olan, yineleyici ve sürekli düşünceler, dürtü veya düşlemlerdir. Kişi bu düşüncelere, dürtülere ve düşlemlere aldırmamaya ya da bunları baskılamaya çalışır ya da bunları başka bir düşünce ya da eylemle etkisini azaltmaya çalışır.

Zorlantılar (Kompulsiyonlar); Kişinin takıntısına tepki olarak ya da katı bir biçimde uyulması gereken kurallara göre yapmaya zorlanmış gibi hisettiği yenileyeci davranışlar (el yıkama, düzenleme, denetleyip durma) yada zihinsel eylemler( sayı sayma, sözcükleri sessiz bir biçimde tekrarlama). Bu davranışlar ve zihinsel eylemler,  yaşanan kaygı ve sıkıntıdan korunma ya da bunları azaltma ya da korkulan bir olay ya da durumdan sakınma amacıyla yapılır.

Bu takıntılar ya da zorlantılar kişinin zamanını alır (günde bir saatten fazla) ya da kişinin günlük hayatını etkiler

OKB’nin tedavisinde ilk sıra tedaviler Bilişsel Davranışçı Terapiler ve ilaç tedavileridir. Kliniğimizde Bilişsel Davranışçı Terapi ve ilaç tedavisi başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

 

 

Soru Sor

Uyarı;

Drferidunbulbul.com üzerinde yer alan yazılar ve paylaşımlar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmaz. Tanı ve tedavi için muhakkak ilgili uzmanlara başvurulmalıdır.